REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Wygraj iPhone’a z ACUVUE®"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj iPhone’a z ACUVUE®” („Konkurs”). Konkurs jest przeprowadzany na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).
     
  2. Podmiotem urządzającym Konkurs jest Streamline Polska 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541776, NIP: 951 238 83 25, REGON: 360742470 („Organizator”), która działa na zlecenie spółki Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032278, REGON: 006934330, NIP: 1130020467 będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej „Fundatorem”).

Kompletny regulamin >>>