Tak jak Ty pasjonujemy się ochroną otaczającego nas świata, od walki z wylesianiem po redukcję emisji dwutlenku węgla i zużycia wody.

Zrównoważone opakowanie

Dlatego gwarantujemy, że wszystkie soczewki kontaktowe ACUVUE® są dostarczane w opakowaniach z papieru i masy celulozowej pochodzących w 100% ze zrównoważonych źródeł (pudełko i ulotka) opatrzonych certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) lub SFI (Sustainable Forestry Initiative)1.

Jesteśmy dumni z naszych wielokrotnie nagradzanych rozwiązań: jednodniowe soczewki kontaktowe ACUVUE® OASYS 1-Day otrzymały tytuł produktu roku 2017 przyznawany przez Environmental Leader związku z opakowaniem pochodzącym ze źródeł zrównoważonych2.

Zmniejszenie emisji CO2 i ochrona czystości cieków wodnych

Jesteśmy również zaangażowani w redukcję emisji dwutlenku węgla i ochronę zasobów wodnych poprzez:

  • Oszczędzanie 42 tys. ton CO2 rocznie dzięki inicjatywom dotyczącym energii odnawialnej i wydajności energetycznej, co odpowiada usunięciu z dróg aż 9074 samochodów3.
  • Wprowadzenie w 100% odnawialnej elektryczności z elektrowni wiatrowej w zakładzie produkcyjnym w Limerick w Irlandii4.
  • Ograniczenie zużycia wody dzięki zrównoważonym zmianom w procesie produkcji.
  • Aktywne zachęcanie osób noszących soczewki kontaktowe ACUVUE®, aby nie spłukiwali soczewek w zlewie ani toalecie.

 

A to nie wszystko. Do 2025 r. zamierzamy pozyskiwać 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a do 2030 r. chcemy osiągnąć neutralność węglową we wszystkich naszych działaniach5

Dowiedz się, co robimy, aby rozwiązać problem z klimatem

Dowiedz się, jak stawiamy czoła odpadom
 

1. Dane firmy JJV, 2021. Dane uzasadniające dla oświadczenia dotyczącego certyfikacji opakowań papierowych.
2. Odwiedź: https://www.environmentalleader.com/environmental-leader-product-project...
3. Dane firmy JJV, 2021. Dane uzasadniające dla projektów związanych z oszczędnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii w zakładach produkujących soczewki kontaktowe ACUVUE na terenie USA i Irlandii.
4. Dane firmy JJV, 2020. Dane statystyczne dotyczące zrównoważonej produkcji soczewek kontaktowych ACUVUE
5. Odwiedź: https://www.jnj.com/global-environmental-health/climate-and-energy

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS 1-Day są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska. 2021.
PROF/2021/05/9948