REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ „Zimowa PROMOCJA ACUVUE®

§ 1 ORGANIZATOR

Promocja Konsumencka pod nazwą „ZIMOWA PROMOCJA ACUVUE®” („Promocja Konsumencka”) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem Promocji Konsumenckiej jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych zwana dalej „Organizatorem”.

Czytaj więcej