ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ - PRZYCZYNY, OBJAWY I LECZENIE

Zwyrodnienie plamki żółtej zwane też degeneracją plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) to schorzenie dotykające najczęściej osoby starsze. Istnieją dwa rodzaje tego schorzenia: AMD suche jest częściej spotykane i rozwija się stopniowo, powoli upośledzając widzenie. AMD wysiękowe (mokre) rozwija się szybciej i może powodować poważniejsze upośledzenie widzenia. Obydwie formy zwyrodnienia plamki żółtej mogą występować jednocześnie.

Objawy

AMD suche prowadzi do stopniowej utraty centralnego pola widzenia: jest ono zniekształcone i rozmyte, a widziane obiekty mogą przybierać nierzeczywiste rozmiary i kształty. Widzenie peryferyjne często pozostaje nienaruszone. AMD wysiękowe prowadzi do podobnego upośledzenia pola widzenia, ale w tym wypadku dzieje się to dużo szybciej.

Przyczyny

O AMD mówimy, gdy plamka żółta, czyli centralna część siatkówki, przestaje właściwie funkcjonować.

W chwili obecnej nie ma lekarstwa na AMD suche, ale w codziennym funkcjonowaniu osobom z AMD pomagają dobre oświetlenie, powiększony druk i szkło powiększające.
W leczeniu AMD wysiękowego stosuje się czasami lekarstwa i operację laserową. Leczenie nie zawsze poprawia wzrok, ale może zapobiegać zaostrzeniu choroby.
Suplementy diety, spożywanie dużej ilości zielonych warzyw liściastych oraz rzucenie palenia może spowolnić postęp zwyrodnienia plamki żółtej.

ZACZNIJ UŻYWAĆ SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Już dziś odbierz bezpłatne* próbne soczewki kontaktowe ACUVUE®.

*Bezpłatne soczewki kontaktowe ACUVUE® (10 szt. soczewek jednodniowych lub 2 szt. dwutygodniowych) można otrzymać wyłącznie po płatnym badaniu wzroku z dopasowaniem soczewek kontaktowych. Cenę badania każdy salon ustala indywidualnie. Lista salonów wymieniona jest Tutaj. Organizatorem promocji i właścicielem grafiki jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. lłżecka 24, 02-135 Warszawa. Regulamin dostępny jest Tutaj.